Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

5% regeling berekenenAls koper van een nieuwbouw woning of appartement heb je het wettelijk recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. De aannemer mag ook een bankgarantie stellen van 5% van de aanneemsom en deponeren bij de notaris. Je moet dan wel het volledige bedrag betalen aan de aannemer.

Het depot of de bankgarantie valt vrij nadat 3 maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij je als koper voortijdig aan de notaris kenbaar maakt dat je verdere betaling van bedragen wil blijven opschorten (opschortingsrecht). Dit recht heb je als koper alleen indien er tegen het eind van de 3 maanden nog gebreken zijn. Met deze module bereken je het 5% bedrag van de aanneemsom en de termijn van 3 maanden.


Depot of bankgarantie
Kies hier of je een 5% depot bij de notaris of een 5% bankgarantie wilt.

Aanneemsom
Vul hier het bedrag in van de aanneemsom volgens de koop- / aannemingsovereenkomst.

Opleverdatum
/ /
Vul hier de opleverdatum in.keuze1

keuze2

aanneemsom2

aanneemsom3

bedrag1

bedrag2

opleverdatum2

opleverdatum3

opleverdatum4

opleverdatum5

opleverdatum6

opleverdatum7

opleverdatum8

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken