Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Wonen en leven

Hier vind je de berekeningen over wonen en gezin:

Wonen


5% regeling: De laatste 5% van de aanneemsom mag je in depot storten bij de notaris of de aannemer mag een bankgarantie stellen. Bereken het bedrag en de vervaldag van de 5% regeling.

eigenwoningforfait: Als je een eigen woning hebt, dan moet je bij de aangifte inkomstenbelasting het eigenwoningforfait als percentage van de woz-waarde van je woning aangeven. Bereken het bedrag van het eigenwoningforfait.

termijnschema: Het termijnschema van de aanneemsom of het meerminderwerk verdeelt het totaal van de aanneemsom of het meerminder werk over de verschillende betalingstermijnen bij de aankoop van een huis of appartement.

Gezin


kinderbijslag betaaldata: Wanneer wordt de kinderbijslag betaald? Bereken hier de betaaldata kinderbijslag SVB.

kinderbijslag uitkering: Hoeveel kinderbijslag je per kwartaal krijgt, is afhankelijk van de leeftijd van je kinderen.

Hier vind je de berekeningen over wonen en gezin:Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken