Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Loon netto dit/vorig jaarWat is het netto loon verschil bij een gelijk bruto salaris voor dit (2019) en vorig jaar (2018)? Met deze module bereken je het netto verschil tussen 2 verschillende jaren en/of belastingtabellen.

Bij bruto loon of salaris vul je het loon voor de loonheffing in. Dit is het loon na aftrek van de eventuele bedrijfsspecifieke inhoudingen. Kies de loonheffingskorting, de eventuele werkbonus en het loontijdvak (dag, week, vierweken, maand of kwartaal. Deze berekening werkt met de witte tabel en is bedoeld voor inkomen uit werk.


Jaar/belastingtabel 1
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van het loon/salaris om mee te vergelijken.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden


Loon/salaris bruto
Vul hier het bruto bedrag van je loon/salaris in. Onder loon/salaris wordt hier verstaan het loon voor de loonheffing (loon LH). Dit is het loon na aftrek van de bedrijfsspecifieke inhoudingen zoals pensioenpremie en na bijtelling van privegebruik auto.

Loontijdvak
Kies hier de periode van het loon/salaris.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Werkbonus
Kies hier of de werkbonus wel of niet van toepassing is. Je hebt recht op de werkbonus als je geboren bent in een bepaald jaar en arbeidsinkomen hebt.

Voor 2014 dien je geboren te zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953.

Voor 2015 dien je geboren te zijn in 1951, 1952 of 1953.

Voor 2016 dien je geboren te zijn in 1952 of 1953.


Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken