Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Uurloon bruto nettoHoeveel netto houd ik over van mijn bruto uurloon als ik werk in 2019 of 2018? Met deze eenvoudige bruto netto module kan je snel je netto uurloon berekenen. In de berekening wordt geen rekening gehouden met bedrijfsspecifieke inhoudingen. Bij het bruto uurloon vul je het loon in na aftrek van de eventuele bedrijfsspecifieke inhoudingen. Dit is het loon voor de loonheffing. Om het juiste belastingtarief te kunnen berekenen, willen we graag weten wat het gemiddelde aantal uren per week is. Vul in of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is, en je weet je netto uurloon.

Deze rekenmodule is bedoeld voor inkomen uit werk.


Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar van het uurloon.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden.

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden.

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden.

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden.

De aow-leeftijd in 2018 is 66 jaar.


Uurloon
Vul hier het bruto uurloon in. Onder uurloon wordt hier verstaan het loon voor de loonheffing (loon LH). Dit is het uurloon na aftrek van de bedrijfsspecifieke inhoudingen zoals pensioenpremie en na bijtelling van privegebruik auto.

Gemiddelde uren week
Vul hier het gemiddeld aantal uren per week in. Voor het bereken van het juiste belastingtarief is het gemiddeld aantal uren per week nodig. Indien je niets invult, wordt er gerekend met 40 uren per week.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Werkbonus
Kies hier of de werkbonus wel of niet van toepassing is. Je hebt recht op de werkbonus als je geboren bent in een bepaald jaar en arbeidsinkomen hebt.

Voor 2014 dien je geboren te zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953.

Voor 2015 dien je geboren te zijn in 1951, 1952 of 1953.

Voor 2016 dien je geboren te zijn in 1952 of 1953.

Voor 2017 dien je geboren te zijn in 1953.


Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken