Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Ploegentoeslag bruto nettoBij het werken in ploegendienst ontvang je de ploegentoeslag. Bij deze berekening kan je het bruto en netto bedrag van de ploegentoeslag berekenen in 2019 of 2018 met 2 verschillende percentages ploegentoeslag. Als je een berekening wilt maken met en zonder toeslag dan vul je bij een van de percentages ploegentoeslag 0 in of laat het veld leeg. De berekening kan je met de volgende loontijdvakken maken: dag, week, vierweken, maand of kwartaal. Je kunt de berekening maken met of zonder de loonheffingskorting.

In de berekening wordt geen rekening gehouden met bedrijfsspecifieke inhoudingen.


Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar van de berekening.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden


Ploegentoeslag% oud
Vul hier het ploegentoeslag % in tussen 0,00% en 99,99%. De ploegentoeslag wordt berekend over het bruto loon.

Ploegentoeslag% nieuw
Vul hier het ploegentoeslag % in tussen 0,00% en 99,99%. De ploegentoeslag wordt berekend over het bruto loon.

Loon
Vul hier het bruto bedrag van je loon/salaris in.

Loontijdvak
Kies hier de periode van het loon/salaris.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Alleenstaande ouderenkorting aow
Kies hier of de alleenstaande ouderenkorting wel of niet van toepassing is. Je hebt recht op de alleenstaande ouderenkorting als je een alleenstaande of een alleenstaande ouder bent.

Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden
Kies hier of de tijdelijke heffingskorting wel of niet van toepassing is.

Arbeidskorting
Kies hier of de arbeidskorting wel of niet van toepassing is.

Werkbonus
Kies hier of de werkbonus wel of niet van toepassing is. Je hebt recht op de werkbonus als je geboren bent in een bepaald jaar en arbeidsinkomen hebt.

Voor 2014 dien je geboren te zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953.

Voor 2015 dien je geboren te zijn in 1951, 1952 of 1953.

Voor 2016 dien je geboren te zijn in 1952 of 1953.
Bedrag loon 1

Bedrag ploegentoeslag 1

Ploegentoeslag% 1

Brutoloon 1

Loonheffing1

Nettoloon 1

Bedrag loon 2

Ploegentoeslag% 2

Bedrag ploegentoeslag 2

Brutoloon 2

Loonheffing 2

Nettoloon 2

Nettoloon verschil

Brutoloon verschil

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken