Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Middeling belastingteruggaafMiddeling is een regeling voor belastingteruggaaf bij een sterk wisselend inkomen uit werk en inkomen (box1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) bijvoorbeeld 2012, 2013 en 2014. Lees de Toelichting , vul van minimaal drie aangesloten jaren je inkomen uit werk en woning (box 1) in en ontdek of je honderden euro's belasting terugkrijgt.

Je inkomen vind je op de definitieve aanslagen van die jaren. Vul "0" in als je geen of een negatief inkomen hebt. Bij "0" wordt er wel een berekening gemaakt. Vul niets in, als je voor dat jaar geen berekening wilt. Als je je e-mailadres invult, ontvang je de brief naar de belastingdienst inclusief berekening als pdf-bestand direct per e-mail. Je hoeft de brief alleen nog te controleren, naam, adres, woonplaats, bsn-nummer in te vullen, te ondertekenen en op de post te doen.


Toelichting lezen
Kies hier of je de uitgebreide toelichting wel of niet wilt lezen.

Voor wie?
 • Middeling is een regeling voor belastingteruggaaf bij een sterk wisselend inkomen uit werk en inkomen (box1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) door bijvoorbeeld:


  • Je bent gaan werken na je afstuderen;

  • Je hebt een ontslagvergoeding ontvangen;

  • Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken;

  • Je bent werkloos geworden of je hebt werk gevonden;

  • Je werkt als zelfstandig ondernemer, zzp’er of freelancer;

  • Je hebt onbetaald verlof opgenomen;

  • Je bent meer of minder gaan werken.


 • Voorwaarden
 • Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:


  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). De heffingskortingen blijven buiten beschouwing bij de berekening;

  • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak'). Bijvoorbeeld 2009/2010/2011;

  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak. Dus wel 2008/2009/2010 en 2011/2012/2013. Maar niet 2008/2009/2010 en 2010/2011/2012;

  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland;

  • Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot je middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Twijfel je aan de onherroepelijkheid van een aanslag? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis);

  • Je stuurt je berekening van de middelingsteruggaaf mee met je schriftelijke verzoek om middeling;

  • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan is je inkomen uit werk en woning van dat jaar € 0;

  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug;

  • Als je in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt, dan moet je een correctie uitvoeren, voordat je je teruggaaf berekent.


 • Op tijd berekenen
 • Je moet het verzoek tot middeling wel op tijd indienen:


  • Als je niet weet welk middelingstijdvak het voordeligste is, dan gebruik je de voorlopige aanslagen om een berekening te maken. Als je wacht op de definitieve aanslagen, ben je misschien te laat;

  • Je kunt pas een verzoek tot middeling doen, als je de definitieve aanslagen van alle 3 de jaren van het middelingstijdvak hebt ontvangen.


 • Berekening
 • Bij de berekening houden wij rekening met:


  • Het belastingtarief dat hoort bij je leeftijd;

  • De correctie die uitgevoerd moet worden als je in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt;

  • De drempel van de eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting, die je niet terugkrijgt.


 • Belastingdienst
 • Op de website van de belastingdienst vind je nog meer informatie over middeling:


 • Geboortejaar
  Kies hier je geboortejaar.

  Geboortemaand
  Kies hier je geboortemaand.

  Loon 2007
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2007.

  Loon 2008
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2008.

  Loon 2009
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2009.

  Loon 2010
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2010.

  Loon 2011
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2011.

  Loon 2012
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2012.

  Loon 2013
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2013.

  Loon 2014
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2014.

  Loon 2015
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2015.

  Van het jaar 2015 heb je waarschijnlijk nog geen geen definitieve aanslag. Deze ontvang je omstreeks september/oktober 2016. Door het invullen van het geschatte inkomen van tenminste de jaren 2013, 2014 en 2015, kun je al wel kijken welk middelingstijdvak het interessantste is.


  Loon 2016
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2016.

  Van het jaar 2016 heb je nog geen geen definitieve aanslag. Deze ontvang je omstreeks september/oktober 2017. Door het invullen van het geschatte inkomen van tenminste de jaren 2014, 2015 en 2016, kun je al wel kijken welk middelingstijdvak het interessantste is.


  Berekening per e-mail
  Kies hier of je de brief inclusief berekening wel of niet per e-mail wilt ontvangen.

  Als je je belastingkantoor selecteert en je burgerservicenummer (BSN) en naw-gegevens handmatig invult, hoef je alleen nog je handtekening te zetten.


  E-mailadres
  Vul hier je e-mailadres in.

  Belastingkantoor
  Kies hier je belastingkantoor.

  Het belastingkantoor vind je in de aangifte of aanslagen van de belastingdienst. Als je je belastingkantoor niet weet, kan je het hier opzoeken als je je gemeente opgeeft. De naam van het kantoor hoeft niet te kloppen met de plaats van het postadres.
  tabel geboortejaar 2007/2008/2009

  tabel geboortejaar 2008/2009/2010

  tabel geboortejaar 2009/2010/2011

  tabel geboortejaar 2010/2011/2012

  tabel geboortejaar 2011/2012/2013

  tabel geboortejaar 2012/2013/2014

  tabel geboortejaar 2013/2014/2015

  tabel geboortejaar 2014/2015/2016

  totaal loon 2007/2008/2009

  totaal loon 2008/2009/2010

  totaal loon 2009/2010/2011

  totaal loon 2010/2011/2012

  totaal loon 2011/2012/2013

  totaal loon 2012/2013/2014

  totaal loon 2013/2014/2015

  totaal loon 2014/2015/2016

  gemiddeld loon 2007/2008/2009

  gemiddeld loon 2008/2009/2010

  gemiddeld loon 2009/2010/2011

  gemiddeld loon 2010/2011/2012

  gemiddeld loon 2011/2012/2013

  gemiddeld loon 2012/2013/2014

  gemiddeld loon 2013/2014/2015

  gemiddeld loon 2014/2015/2016

  totaal gemiddeld loon 2007/2008/2009

  totaal gemiddeld loon 2008/2009/2010

  totaal gemiddeld loon 2009/2010/2011

  totaal gemiddeld loon 2010/2011/2012

  totaal gemiddeld loon 2011/2012/2013

  totaal gemiddeld loon 2012/2013/2014

  totaal gemiddeld loon 2013/2014/2015

  totaal gemiddeld loon 2014/2015/2016

  loonheffing 2007

  loonheffing 2008

  loonheffing 2009

  loonheffing 2010

  loonheffing 2011

  loonheffing 2012

  loonheffing 2013

  loonheffing 2014

  loonheffing 2015

  loonheffing 2016

  loonheffing 2007 aow

  loonheffing 2008 aow

  loonheffing 2009 aow

  loonheffing 2010 aow

  loonheffing 2011 aow

  loonheffing 2012 aow

  loonheffing 2013 aow

  loonheffing 2014 aow

  loonheffing 2015 aow

  loonheffing 2016 aow

  loonheffing 2007 aow 1945

  loonheffing 2008 aow 1945

  loonheffing 2009 aow 1945

  loonheffing 2010 aow 1945

  loonheffing 2011 aow 1945

  loonheffing 2012 aow 1945

  loonheffing 2013 aow 1945

  loonheffing 2014 aow 1945

  loonheffing 2015 aow 1945

  loonheffing 2016 aow 1945

  loonheffing 2007 2007/2008/2009

  loonheffing 2008 2007/2008/2009

  loonheffing 2009 2007/2008/2009

  loonheffing 2008 2008/2009/2010

  loonheffing 2009 2008/2009/2010

  loonheffing 2010 2008/2009/2010

  loonheffing 2009 2009/2010/2011

  loonheffing 2010 2009/2010/2011

  loonheffing 2011 2009/2010/2011

  loonheffing 2010 2010/2011/2012

  loonheffing 2011 2010/2011/2012

  loonheffing 2012 2010/2011/2012

  loonheffing 2011 2011/2012/2013

  loonheffing 2012 2011/2012/2013

  loonheffing 2013 2011/2012/2013

  loonheffing 2012 2012/2013/2014

  loonheffing 2013 2012/2013/2014

  loonheffing 2014 2012/2013/2014

  loonheffing 2013 2013/2014/2015

  loonheffing 2014 2013/2014/2015

  loonheffing 2015 2013/2014/2015

  loonheffing 2014 2014/2015/2016

  loonheffing 2015 2014/2015/2016

  loonheffing 2016 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 1 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 2 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 3 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 1 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 2 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 3 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 1 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 2 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 3 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 1 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 2 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 3 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 1 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 2 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 3 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 1 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 2 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 3 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 1 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 2 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 3 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 1 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 2 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 3 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 1 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 2 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 3 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 1 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 2 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 3 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 1 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 2 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 3 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 1 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 2 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 3 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 1 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 2 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 3 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 1 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 2 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 3 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 1 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 2 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 3 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 1 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 2 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 3 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing aow 1945 1 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 1945 2 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing aow 1945 3 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 2007 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 2008 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 2009 2007/2008/2009

  gemiddeld loonheffing 2008 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 2009 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 2010 2008/2009/2010

  gemiddeld loonheffing 2009 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 2010 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 2011 2009/2010/2011

  gemiddeld loonheffing 2010 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 2011 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 2012 2010/2011/2012

  gemiddeld loonheffing 2011 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 2012 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 2013 2011/2012/2013

  gemiddeld loonheffing 2012 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 2013 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 2014 2012/2013/2014

  gemiddeld loonheffing 2013 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 2014 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 2015 2013/2014/2015

  gemiddeld loonheffing 2014 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 2015 2014/2015/2016

  gemiddeld loonheffing 2016 2014/2015/2016

  totaal loonheffing 2007/2008/2009

  totaal loonheffing 2008/2009/2010

  totaal loonheffing 2009/2010/2011

  totaal loonheffing 2010/2011/2012

  totaal loonheffing 2011/2012/2013

  totaal loonheffing 2012/2013/2014

  totaal loonheffing 2013/2014/2015

  totaal loonheffing 2014/2015/2016

  totaal gemiddeld loonheffing 2008/2009/2010

  totaal gemiddeld loonheffing 2007/2008/2009

  totaal gemiddeld loonheffing 2009/2010/2011

  totaal gemiddeld loonheffing 2010/2011/2012

  totaal gemiddeld loonheffing 2011/2012/2013

  totaal gemiddeld loonheffing 2012/2013/2014

  totaal gemiddeld loonheffing 2013/2014/2015

  totaal gemiddeld loonheffing 2014/2015/2016

  verschil loonheffing 2007/2008/2009

  verschil loonheffing 2008/2009/2010

  verschil loonheffing 2009/2010/2011

  verschil loonheffing 2010/2011/2012

  verschil loonheffing 2011/2012/2013

  verschil loonheffing 2012/2013/2014

  verschil loonheffing 2013/2014/2015

  verschil loonheffing 2014/2015/2016

  drempel loonheffing 2007/2008/2009

  drempel loonheffing 2008/2009/2010

  drempel loonheffing 2009/2010/2011

  drempel loonheffing 2010/2011/2012

  drempel loonheffing 2011/2012/2013

  drempel loonheffing 2012/2013/2014

  drempel loonheffing 2013/2014/2015

  drempel loonheffing 2014/2015/2016

  teruggaaf loonheffing 2007/2008/2009

  teruggaaf loonheffing 2008/2009/2010

  teruggaaf loonheffing 2009/2010/2011

  teruggaaf loonheffing 2010/2011/2012

  teruggaaf loonheffing 2011/2012/2013

  teruggaaf loonheffing 2012/2013/2014

  teruggaaf loonheffing 2013/2014/2015

  teruggaaf loonheffing 2014/2015/2016

  loon 2007

  loon 2008

  loon 2009

  loon 2010

  loon 2011

  loon 2012

  loon 2013

  loon 2014

  loon 2015

  loon 2016

  tekst 2007/2008/2009

  tekst 2008/2009/2010

  tekst 2009/2010/2011

  tekst 2010/2011/2012

  tekst 2011/2012/2013

  tekst 2012/2013/2014

  tekst 2013/2014/2015

  tekst 2014/2015/2016

  datum1

  datum2

  belastingkantoor code

  belastingkantoor naam

  belastingkantoor adres

  belastingkantoor postcode woonplaats

  em1

  verberg
  Disclaimer


  De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

  Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
  Populaire berekeningen

  Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


  ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

  datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

  werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

  levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

  ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

  Informatie

  Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

  contact

  Zoeken