Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Middeling belastingteruggaafMiddeling is een regeling voor belastingteruggaaf bij een sterk wisselend inkomen uit werk en inkomen (box1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) bijvoorbeeld 2014, 2015 en 2016. Lees de Toelichting , vul van minimaal drie aangesloten jaren je inkomen uit werk en woning (box 1) in en ontdek of je honderden euro's belasting terugkrijgt.

Je inkomen vind je op de definitieve aanslagen van die jaren. Vul "0" in als je geen of een negatief inkomen hebt. Bij "0" wordt er wel een berekening gemaakt. Vul niets in, als je voor dat jaar geen berekening wilt. De berekening per middelingstijdvak kan je downloaden als pdf-bestand en als brief gebruiken naar de belastingdienst. Je hoeft de brief alleen nog te controleren, naam, adres, woonplaats, bsn-nummer in te vullen, te ondertekenen en op de post te doen.

Je kunt de berekening ook maken met de jaren 2017 en 2018 ondanks dat de aanslagen van deze jaren nog niet definitief zijn.


Toelichting lezen
Kies hier of je de uitgebreide toelichting wel of niet wilt lezen.

Voor wie?
 • Middeling is een regeling voor belastingteruggaaf bij een sterk wisselend inkomen uit werk en inkomen (box1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak) door bijvoorbeeld:


  • Je bent gaan werken na je afstuderen;

  • Je hebt een ontslagvergoeding ontvangen;

  • Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken;

  • Je bent werkloos geworden of je hebt werk gevonden;

  • Je werkt als zelfstandig ondernemer, zzp’er of freelancer;

  • Je hebt onbetaald verlof opgenomen;

  • Je bent meer of minder gaan werken.


 • Voorwaarden
 • Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:


  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). De heffingskortingen blijven buiten beschouwing bij de berekening;

  • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak'). Bijvoorbeeld 2014/2015/2016;

  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak. Dus wel 2011/2012/2013 en 2014/2015/2016. Maar niet 2011/2012/2013 en 2013/2014/2015;

  • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland;

  • Je moet je verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot je middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Twijfel je aan de onherroepelijkheid van een aanslag? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis);

  • Je stuurt je berekening van de middelingsteruggaaf mee met je schriftelijke verzoek om middeling;

  • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan is je inkomen uit werk en woning van dat jaar € 0;

  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug;

  • Als je in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt, dan moet je een correctie uitvoeren, voordat je je teruggaaf berekent.


 • Op tijd berekenen
 • Je moet het verzoek tot middeling wel op tijd indienen:


  • Als je niet weet welk middelingstijdvak het voordeligste is, dan gebruik je de voorlopige aanslagen om een berekening te maken. Als je wacht op de definitieve aanslagen, ben je misschien te laat;

  • Je kunt pas een verzoek tot middeling doen, als je de definitieve aanslagen van alle 3 de jaren van het middelingstijdvak hebt ontvangen.


 • Berekening
 • Bij de berekening houden wij rekening met:


  • Het belastingtarief dat hoort bij je leeftijd;

  • De correctie die uitgevoerd moet worden als je in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt;

  • De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning;

  • De drempel van de eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting, die je niet terugkrijgt.


 • Belastingdienst
 • Op de website van de belastingdienst vind je nog meer informatie over middeling:


 • Loon 2007
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2007.

  Loon 2008
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2008.

  Loon 2009
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2009.

  Loon 2010
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2010.

  Loon 2011
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2011.

  Loon 2012
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2012.

  Loon 2013
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2013.

  Loon 2014
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2014.

  Loon 2015
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2015.

  Loon 2016
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2016.

  Loon 2017
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2017.

  => is aanslag jaar 2017 al definitief?


  Loon 2018
  Vul hier je inkomen uit werk en woning (box1) in voor het jaar 2018.

  => is aanslag jaar 2017 al definitief?


  Geboortedatum
  / /
  Kies hier je geboortedatum voor het bepalen van het juiste belastingtarief.

  Belastingkantoor
  Kies hier je belastingkantoor.

  Het belastingkantoor vind je in de aangifte of aanslagen van de belastingdienst. Als je je belastingkantoor niet weet, kan je het hier opzoeken als je je gemeente opgeeft. De naam van het kantoor hoeft niet te kloppen met de plaats van het postadres.


  Disclaimer


  De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

  Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
  Populaire berekeningen

  Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


  ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

  datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

  werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

  levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

  ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

  Informatie

  Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

  contact

  // //

  Zoeken