Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

ConcurrentiebedingEen concurrentiebeding is een bepaling in je arbeidsovereenkomst waarin voorwaarden staan waaraan je je moet houden als je bij een andere werkgever gaat werken en/of als je zelf een bedrijf wilt starten. Bijvoorbeeld dat je niet je oude werk mag doen bij een nieuwe werkgever of concurrent.

Met ingang van 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst (contract) tenzij er sprake is van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelang. Met deze module bepaal je of je arbeidsovereenkomst voldoet aan deze voorwaarde.


Contract
Kies hier of je een tijdelijk of vast contract hebt.

Ingangsdatum contract
Kies hier of de ingangsdatum van je contract voor of vanaf 1 januari 2015 is.

Datum ondertekening
Kies hier of de ondertekendatum van je contract voor of vanaf 1 januari 2015 is.

Motivatie werkgever
Kies hier of je werkgever wel of niet heeft gemotiveerd in je contract dat een concurrentiebeding noodzakelijk is.

Het opnemen van het concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag alleen nog als je werkgever hiervoor een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. Als dit het geval zijn, dan moet je werkgever dit motiveren in het concurrentiebeding.
kzcontract1

kzcontract2

kzingangsdatum1

kzingangsdatum2

kzondertekendatum1

kzondertekendatum2

kzmotivatie1

kzmotivatie2

beding

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken