Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Loon/salaris bruto netto berekenenHoeveel netto houd ik over van mijn bruto loon of salaris als ik werk in 2019 of 2018? Met deze eenvoudige bruto netto module kan je snel je netto loon berekenen of controleren. In de berekening wordt geen rekening gehouden met bedrijfsspecifieke inhoudingen. Bij het bruto loon of salaris vul je het loon in na aftrek van de eventuele bedrijfsspecifieke inhoudingen. Dit is het loon voor de loonheffing. Vul in of de loonheffingskorting en eventueel de werkbonus wel of niet van toepassing is, en je weet je netto loon.

Je kunt de berekening maken per dag, week, vierweken, maand of kwartaal. Deze rekenmodule is bedoeld voor inkomen uit werk.


Als je het verschil wilt weten tussen het nettobedrag van 2019 en 2018 gebruik dan de berekening: verschil loon netto vorig dit jaar


Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar van het loon/salaris.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden


Loon/salaris bruto
Vul hier het bruto bedrag van je loon/salaris in. Onder loon/salaris wordt hier verstaan het loon voor de loonheffing (loon LH). Dit is het loon na aftrek van de bedrijfsspecifieke inhoudingen zoals pensioenpremie en na bijtelling van privegebruik auto.

Loontijdvak
Kies hier de periode van het loon/salaris.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Werkbonus
Kies hier of de werkbonus wel of niet van toepassing is. Je hebt recht op de werkbonus als je geboren bent in een bepaald jaar en arbeidsinkomen hebt.

Voor 2014 dien je geboren te zijn in 1950, 1951, 1952 of 1953.

Voor 2015 dien je geboren te zijn in 1951, 1952 of 1953.

Voor 2016 dien je geboren te zijn in 1952 of 1953.


Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken