Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Jaarloon brutoHoeveel is je bruto jaarloon of jaarsalaris in 2019? Je bruto jaarloon is je loon van het hele jaar zonder aftrek van belastingen en pensioenpremies. Bij je jaarsalaris tellen zowel vaste toeslagen zoals ploegentoeslag en eenmalige uitkeringen zoals het vakantiegeld, een eventuele bonus, een dertiende maand, een winstuitkering maar ook het overwerk mee.

Met deze module bereken je het bruto jaarloon voor 2018 of 2019 door het invullen van je vaste periodieke loon, het eventuele ploegentoeslag %, het periodieke bedrag van je overige toeslagen, je vakantietoeslag % en het totaal bedrag van je overige eenmalig uitkeringen.


Loontijdvak
Kies hier de periode waarop het loon betrekking heeft: jaar, kwartaal, maand, 4-weken, week of dag.

Loon loontijdvak
Vul hier het loon in over het loontijdvak van een 'normale' periode zonder vakantietoeslag.

Ploegentoeslag%
Vul hier het ploegentoeslagpercentage in.

Vaste toeslag loontijdvak
Vul hier het bedrag in van de vaste toeslag(en) over het loontijdvak.

Vakantietoeslag%
Vul hier het vakantietoeslagpercentage in. Standaard is dit 8%.

Eenmalig uitkering(en)
Vul hier het bedrag in van de eenmalige uitkering(en).

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken