Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

All-in uurloon van bruto naar netto berekenenHoeveel bedraagt het all-in bruto uurloon en hoeveel houd ik er netto van over? Je berekent het all-in bruto uurloon inclusief vakantietoeslag, vakantiedagen, atv-dagen, feestdagen en/of kort verzuimdagen door te kiezen welke loonelementen je in het all-in uurloon wilt meenemen.

Lees de Uitgebreide toelichting hieronder voor meer informatie.

Uitgebreide toelichting

Deze berekening is bruikbaar voor oproepkrachten, scholieren en studenten met een bijbaan die voor een gering aantal uren werkzaam zijn en alle andere werknemers die met hun werkgever een all-in uurloon hebben afgesproken. Bij het all-in loon dienen wel altijd de minimum vakantietoeslag van 8% en het minimum aantal vakantiedagen van 20 dagen per jaar fulltime gerespecteerd te worden.

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met eventuele bedrijfsspecifieke inhoudingen. Vul het bruto uurloon in en het gemiddelde aantal uren per week om het juiste belastingtarief te berekenen. Kies of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is, en je weet je netto all-in uurloon.

Deze rekenmodule is bedoeld voor inkomen uit werk (witte tabel loonbelasting).

Uitgebreide toelichting sluiten

Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar/belastingtabel voor de berekening.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden.

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden.

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden.

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden.

De aow-leeftijd in 2018 is 66 jaar.


Werkbare dagen per jaar
Kies hier het aantal werkbare dagen per jaar. Het aantal werkbare dagen in 2016 is 261 dagen.

Werkbare dagen anders
Vul hier het aantal werkbare dagen per jaar in.

All-ins uurloon
Kies hier of je de vakantietoeslag, vakantiedagen, atv-dagen, feestdagen en/of kort verzuimdagen wel of niet meegeteld wilt hebben in het all-in uurloon.

Vakantietoeslag %
Vul hier het percentage vakantietoeslag in. Standaard is de vakantietoeslag 8%.

Vakantiedagen
Kies hier het aantal vakantiedagen. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen is 20 dagen.

Vakantiedagen anders
Vul hier het aantal vakantiedagen in.

Atv dagen
Vul hier het aantal atvdagen in.

Feestdagen
Kies hier het aantal feestdagen. In 2018 zijn er 6 doordeweekse feestdagen.

Feestdagen anders
Vul hier het aantal feestdagen in.

Kort verzuimdagen
Vul hier het aantal kort verzuimdagen in.

Afronding opslag
Kies hier de afrondingsmethode van de opslag op het uurloon: naar boven, rekenkundig (vanaf 0,5 naar boven) of naar beneden. Bij het afronden dien je wel te blijven voldoen aan de bepalingen van het minimumloon, minimum vakantietoeslag en de minimum vakantiedagen. Het is daarom te overwegen om naar boven af te ronden.

Uurloon bruto
Vul hier het bruto uurloon in. Onder uurloon wordt hier verstaan het loon voor de loonheffing (loon LH). Dit is het uurloon na aftrek van de bedrijfsspecifieke inhoudingen zoals pensioenpremie en na bijtelling van privegebruik auto.

Gemiddelde uren week
Vul hier het gemiddeld aantal uren per week in. Voor het bereken van het juiste belastingtarief is het gemiddeld aantal uren per week nodig. Indien je niets invult, wordt er gerekend met 40 uren per week.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken