Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Werkbare urenHoeveel werkbare uren of aanwezige uren heeft een jaar? Met deze module bereken je eerst het aantal beschikbare uren per jaar door het invullen van het gemiddeld aantal weken per jaar, dagen per week en uren per dag.

De module berekent vervolgens het aantal werkbare uren per jaar door de beschikbare uren te verminderen met de afwezige uren wegens vakantie, verlet en verzuim. Voor het bepalen van de afwezige uren, vul je het gemiddeld aantal feest-, vakantie-, roostervrije -, ziekte- en overige verzuimdagen per jaar in.


Werkweken jaar
Vul hier het aantal werkweken per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard is 52 weken. Het maximaal aantal is 53 weken.

Werkdagen week
Vul hier het aantal werkdagen per week in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard is 5 dagen. Je kunt maximaal 7 dagen invullen.

Werkuren dag
Vul hier het aantal werkuren per dag in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard bij fulltime is 8 uren. Je kunt maximaal 24 uren invullen.

Feestdagen jaar
Vul hier het aantal feestdagen per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard voor 2015 is 6 feestdagen op de werkdagen. Standaard voor 2016 is 6 feestdagen op de werkdagen. Je kunt maximaal 10 feestdagen invullen.

Vakantiedagen jaar
Vul hier het aantal vakantiedagen per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard bij fulltime is 20 vakantiedagen (wettelijk minimum). Je kunt maximaal 50 vakantiedagen invullen.

Roostervrije dagen jaar
Vul hier het aantal roostervrije, atv of adv dagen per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard is 0 roostervrije dagen. Je kunt maximaal 50 roostervrije dagen invullen.

Ziektedagen jaar
Vul hier het aantal ziektedagen per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard is 0 ziektedagen. Je kunt maximaal 50 roostervrije dagen invullen.

Overige verzuimdagen jaar
Vul hier het aantal overige verzuimdagen per jaar in met de mogelijkheid van 2 cijfers achter de komma. Standaard is 0 overige verzuimdagen. Je kunt maximaal 50 overige verzuimdagen dagen invullen.Werkweken jaar 1

Werkdagen week 1

Werkuren dag 1

Beschikbare uren

Feestdagen jaar 1

Vakantiedagen jaar 1

Roostervrije dagen jaar 1

Ziektedagen jaar 1

Overige verzuimdagen jaar 1

Feesturen jaar

Vakantie uren jaar

Roostervrije uren jaar

Ziekte uren jaar

Overige verzuimuren jaar

Afwezige uren

Werkbare uren

Percentage afwezige uren

Percentage werkbare uren

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken