Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Werken

Hier vind je de berekeningen over werken:


13e maand netto: Hoeveel houd je netto over van je 13de maand? Met deze berekening bereken je vanuit het bruto naar het netto bedrag van de 13e maand.

burgerservicenummer (BSN): Controleer de geldigheid van het burgerservicenummer (bsn). Met het bsn bepaalt de belastingdienst het btw-nummer en loonheffingennummer voor particulieren en zzp-ers.

bijzondere beloningen netto: Bereken hier het netto bedrag van atv dagen, atv uren, bonus, ontslaguitkering, overuren, overwerk, provisie, tantièmes, vakantie dagen, vakantie uren, vakantietoeslag, winstuitkering, 13de maand en andere bijzondere beloningen.

concurrentiebeding: Bekijk de voorwaarden van het concurrentiebeding bij een tijdelijk contract.

feestdagen per jaar: Bereken de officiële feestdagen per jaar en ontdek op welke dag van de week of datum de feestdagen vallen.

jaarloon bruto: Bereken je bruto jaarloon of jaarinkomen inclusief vaste en eenmalige toeslagen.

middeling: Bereken hier je eventuele belastingteruggaaf bij middeling bij een wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak).

minimumloon: Wat is het minimumloon per maand, per vier weken, per week, per dag of per uur? Wat is het minimumloon voor een parttimer?

omrekenen 4 weken maandloon: Omrekenen vier weken loon naar maandloon of omrekenen maandsalaris naar vier weken salaris.

proeftijd: Hoelang is de proeftijd bij een tijdelijk of vast arbeidscontract? Is dit een of twee maanden? Wanneer is er geen proeftijd?

vakantietoeslag netto: Op hoeveel vakantietoeslag heb je recht? Wat is het brutobedrag en hoeveel is dan het nettobedrag van de vakantietoeslag?

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

Hier vind je de berekeningen over werken:
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken