Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Pensioen netto dit/vorig jaarHoeveel ga je er netto op achteruit of vooruit? Wat is het netto pensioen verschil bij een gelijk bruto pensioenuitkering voor dit (2019) en vorig jaar (2018)? Met deze module bereken je het netto verschil tussen 2 verschillende jaren en/of belastingtabellen vanaf 2014. Het netto bedrag van je pensioen wordt berekend onder aftrek van de loonheffing en inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (zvw).

Je kunt kiezen om de berekening te maken met als loontijdvak: kwartaal, maand of vier weken. Kies of je de loonheffingskorting wel of niet wilt gebruiken. Deze berekening werkt met de groene tabel en is bedoeld voor pensioenuitkeringen.


Jaar/belastingtabel1
Kies hier het kalenderjaar (belastingtabel) van je pensioenuitkering.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Jaar/belastingtabel 2
Kies hier het jaar/belastingtabel van je pensioenuitkering om mee te vergelijken.

Leeftijd pensioen
Kies hier je leeftijd bij ingang van de pensioenuitkering.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden

De aow-leeftijd in 2018 is 66 jaar


Bedrag pensioen
Vul hier het brutobedrag van je pensioenuitkering in.

Loontijdvak
Kies hier de periode waarop het pensioen betrekking heeft: jaar, kwartaal, maand of 4-weken.

Loonheffingskorting
Kies hier of je de loonheffingskorting wel of niet wilt toepassen.

Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden
Kies hier of de tijdelijke heffingskorting wel of niet van toepassing is.

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken