Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Pensioenkorting bruto netto berekenenDe dekkingsgraad van een pensioenfonds moet minimaal 105% zijn. Indien deze dekkingsgraad lager is, heeft een pensioenfonds te weinig vermogen heeft om de pensioenuitkeringen volledig te kunnen betalen. Afhankelijk van de financiële middelen van een pensioenfonds, kan het bestuur van het fonds beslissen tot een pensioenkorting. Het ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen van de deelnemers wordt dan verlaagd of gekort. Lees de Uitgebreide toelichting hieronder voor meer informatie.

Uitgebreide toelichting

Met deze module bereken je voor 2019 of 2018 zowel het bruto als netto bedrag van de pensioenkorting. Vul het huidige bedrag van je pensioenuitkering in en kies het kortingspercentage. Bij de berekening van het netto bedrag wordt rekening gehouden met de loonheffing en inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (zvw).

Je kunt kiezen om de berekening te maken met als loontijdvak: kwartaal, maand of vier weken. Kies of je de loonheffingskorting wel of niet wilt gebruiken. Deze berekening werkt met de groene tabel en is bedoeld voor pensioenuitkeringen.

Uitgebreide toelichting sluiten

Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar/belastingtabel voor de berekening.

Leeftijd pensioen
Kies hier je leeftijd bij het ingang van de pensioenuitkering.

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden

p>De aow-leeftijd in 2018 is 66 jaar


Bedrag pensioen
Vul hier het bruto bedrag van je pensioenuitkering zonder korting in.

Loontijdvak
Kies hier de periode van de uitkering.

Percentage korting
Kies hier het kortingspercentage van je pensioenuitkering. Als het percentage er niet bij staat, kan je zelf je gewenste pensioenkortingspercentage invullen.

Ander percentage
Vul hier een ander pensioenkortingspercentage in.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken