Pensioen korting bruto netto 2023 2024

Berekening


Met deze module bereken je voor 2024 of 2025 zowel het bruto en netto bedrag van de pensioenkorting. De dekkingsgraad van een pensioenfonds moet minimaal 105% zijn. Indien deze dekkingsgraad lager is, heeft een pensioenfonds te weinig vermogen heeft om de pensioenuitkeringen volledig te kunnen betalen. Afhankelijk van de financiële middelen van een pensioenfonds, kan het bestuur van het fonds beslissen tot een pensioenkorting. Het ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen van de deelnemers wordt dan verlaagd of gekort.

Vul het huidige bedrag van je pensioenuitkering voor 2023 of 2024 in en kies het kortingspercentage. Voor 2025 kan je de berekening van 2024 gebruiken. Bij de berekening van het netto bedrag wordt rekening gehouden met de loonheffing en inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (Zvw). Je kunt kiezen om de berekening te maken met als loontijdvak: kwartaal, maand of vier weken. Kies of je de loonheffingskorting wel of niet wilt gebruiken. Deze berekening werkt met de groene tabel en is bedoeld voor pensioenuitkeringen.

Standaard verschijnt als kalenderjaar het huidige jaar 2024.

Als je het verschil wilt weten tussen het nettobedrag van 2024 en 2023 gebruik dan de berekening

Verschil pensioen netto dit vorig jaar

De berekening Pensioenkorting bruto netto is bijgewerkt met de bedragen van 2024.
Beweeg met de muis over het informatie icoon om de informatie bij het desbetreffende invulveld te lezen.
Ongeldige invoer
Vul het bruto bedrag in van de pensioen uitkering groter dan € 0,00.
Ongeldige invoer
Het pensioenkortingspercentage is groter dan € 0,00.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bedankt

Wij willen je bedanken dat je gebruikt maakt van onze rekenmodule. We zien je graag terug bij deze of een van onze andere rekenmodules. Ben je tevreden, vertel het door. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Disclaimer

De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rekenkeizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een arts of een specialist. Als je gebruik maakt van deze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.

Meest bekeken

Nieuwste berekeningen

8

Thema's

127

Berekeningen

>3.000.000

Bezoekers