Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Pensioen uitkering nettoHoeveel levert de bruto pensioenuitkering van je pensioenverzekering je netto op in 2019 of 2018? Met deze module bereken je het netto bedrag van je pensioen onder aftrek van de loonheffing en inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (zvw).

Je kunt er voor kiezen om de berekening te maken met als loontijdvak: jaar, kwartaal, maand of vier weken. Je kunt ook kiezen of je de loonheffingskorting wel of niet wilt gebruiken. Als je nog andere uitkeringen of inkomsten hebt, bekijk dan waar je de loonheffingskorting het beste kunt toepassen. Je kunt de pensioenuitkering netto berekenen met de belastingtabellen vanaf 2017.


Als je het verschil wilt weten tussen het nettobedrag van 2019 en 2018 gebruik dan de berekening: verschil pensioen netto vorig dit jaar


Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar (belastingtabel) van je pensioenuitkering.

Leeftijd pensioen
Kies hier je leeftijd bij ingang van de pensioenuitkering.

De aow-leeftijd in 2014 is 65 jaar en 2 maanden

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden

De aow-leeftijd in 2018 is 66 jaar


Bedrag pensioen
Vul hier het brutobedrag van je pensioenuitkering in.

Loontijdvak
Kies hier de periode waarop het pensioen betrekking heeft: jaar, kwartaal, maand of 4-weken.

Loonheffingskorting
Kies hier of je de loonheffingskorting wel of niet wilt toepassen.

Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden
Kies hier of de tijdelijke heffingskorting wel of niet van toepassing is.Tips


afkoop pensioen netto: Bereken het netto bedrag van de afkoopwaarde pensioen bij afkoop pensioen van bruto naar netto.

middeling: Bereken hier je eventuele belastingteruggaaf bij middeling bij een wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak).

aow leeftijd: Wanneer krijg je aow? Vanaf 2024 is de aow-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting en start op je verjaardag. Bereken hier je ingangsdatum aow.

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

aow vakantietoeslag netto: Wil je weten hoeveel aow vakantiegeld je krijgt? Bereken hier van bruto naar netto je aow vakantiegeld / vakantiebijslag.Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken