Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

AOW uitkering nettoOp hoeveel AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heb je recht in 2019 of 2018 ? Je woonsituatie bepaalt hoeveel netto AOW-uitkering je ontvangt. De AOW-bedragen voor alleenstaanden met of zonder inwonende minderjarige kinderen (70%) en gehuwden/samenwonenden (50%) zijn afgeleid van het minimumloon. De AOW bedragen veranderen jaarlijks per 1 januari en 1 juli. Een eventueel recht op de partnertoeslag geldt alleen nog als je geboren bent voor 1 januari 1950.

Met deze module bereken je zowel het bruto als het netto AOW-bedrag uit. Je kunt er eventueel voor kiezen om de loonheffingskorting niet toe te passen.


Datum berekening
Kies hier de datum van de berekening van je AOW-uitkering.

Woonsituatie
Kies hier je woonsituatie.

AOW-uitkering partner
Kies hier of je partner wel of geen AOW-uitkering ontvangt.

Je geboortedatum
Kies hier je geboortedatum voor het bepalen van de partnertoeslag. Een eventueel recht op de partnertoeslag geldt alleen nog als je geboren bent voor 1 januari 1950.

Recht partnertoeslag
Kies hier of je wel of geen recht hebt op de partnertoeslag. Als je nu een partnertoeslag hebt of vóór 1 april 2015 een toeslag hebt gekregen, dan houd je de toeslag als je partner niet te veel verdient. Als het inkomen van je partner te hoog wordt, dan raak je de toeslag definitief kwijt.

Inkomen arbeid partner
Vul hier het bedrag in van de eventuele inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming van je partner.

Overig inkomen partner
Vul hier het bedrag in van het overige inkomen: (vervroegd) pensioen en/of uitkering van je partner.

Jaren onverzekerd
Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Kies hier de eventuele korting van 2% voor ieder onverzekerd jaar.

Jaren onverzekerd partner
Kies hier de eventuele korting van 2% voor ieder onverzekerd jaar van je partner.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.kzjaar1

kzjaar2

kzwoonsit1

kzwoonsit2

kzovj1

kzovj2

kzaowpart1

kzaowpart2

kzaowpart3

kzgeboortedatum1

kzgeboortedatum2

kzrechttoeslag1

kzrechttoeslag2

kzovjpart1

kzovjpart2

kzlhkort1

kzlhkort2

kzlhkort3

aow uitkering

kob

tria

inkarb1

inkover1

ink

kort1

kort2

aowtoeslag

bruto

jaarloon

zvw

lh ouderenkorting

lh alleenstaande ouderenkorting

lh algemene heffingskorting

loonheffingskorting totaal

lh

lh1

netto

tgmk

tgmk1

verberg


Tips


afkoop pensioen netto: Bereken het netto bedrag van de afkoopwaarde pensioen bij afkoop pensioen van bruto naar netto.

middeling: Bereken hier je eventuele belastingteruggaaf bij middeling bij een wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak).

aow leeftijd: Wanneer krijg je aow? Vanaf 2024 is de aow-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting en start op je verjaardag. Bereken hier je ingangsdatum aow.

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

aow vakantietoeslag netto: Wil je weten hoeveel aow vakantiegeld je krijgt? Bereken hier van bruto naar netto je aow vakantiegeld / vakantiebijslag.Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken