Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Jaarruimte lijfrentepremieJe jaarruimte is het maximale bedrag dat je in een jaar van de belasting mag aftrekken als lijfrentepremie omdat je in het voorgaande jaar een tekort hebt in je pensioenopbouw.

Voor het berekenen van je jaarruimte heb je de volgende gegevens van het voorafgaande jaar nodig:

belastingaangifte of jaaropgave voor je jaarinkomen

Uniform Pensioenoverzicht voor je pensioenopbouw (factor a)


Jaar
Kies hier het kalenderjaar van je jaarruimte lijfrentepremie.

De jaarruimte over 2006 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2005.


De jaarruimte over 2007 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2006.


De jaarruimte over 2008 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2007.


De jaarruimte over 2009 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2008.


De jaarruimte over 2010 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2009.


De jaarruimte over 2011 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2010.


De jaarruimte over 2012 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2011.


De jaarruimte over 2013 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2012.


De jaarruimte over 2014 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2013.


De jaarruimte over 2015 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2014.


De jaarruimte over 2016 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2015.


De jaarruimte over 2017 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2016.


De jaarruimte over 2018 bereken je met het jaarinkomen en de factor a van 2017.


Ondernemer inkomstenbelasting
Kies hier of je wel of niet ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (ib).

Belastbaar inkomen
Vul hier het belastbaar inkomen in exclusief winst uit onderneming.

Je belastbaar inkomen bestaat uit de som van inkomsten uit loondienst, buitenlandse inkomsten, overig werk, uitkeringen en afkoopsommen, ter beschikking gesteld vermogen, alimentatie en periodieke uitkeringen. Het totaal moet worden verminderd met de reisaftrek. Je winst uit onderneming vul je in bij de keuze ondernemer voor de inkomstenbelasting (ondernemer ib).


Pensioenaangroei factor a
Vul hier het bedrag in van de pensioenaangroei factor a zoals vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder pensioenaangroei.

Winst uit onderneming
Vul hier het bedrag in van de winst uit onderneming vóór toe en afname oudedagsreserve en vóór ondernemersaftrek.

Toename oudedagsreserve
Vul hier het bedrag in van de toename oudedagsreserve.

Verplichte afname oudedagsreserve
Vul hier het bedrag in van de verplichte afname oudedagsreserve.kzjaar1

kzjaar2

kzondernemerib1

kzondernemerib2

inkomen1

factora1

wuo1

toenameor1

afnameor1

mutatieor1

inkomen2

percgrondslag

inkomenmax

inkomen3

franchise

grondslag

wegingsfactora

jaarruimte

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken