AOW teruggaaf bijdrage Zvw 2023 2024

Berekening


Hoeveel bedraagt de teruggaaf eigen bijdrage Zvw in 2022, 2023 of 2024 als je naast je aow uitkering nog andere inkomsten hebt? De andere inkomsten kunnen zijn loon uit dienstbetrekking of een uitkering pensioen of een lijfrente. De werkgeversheffing Zvw wordt door de werkgever afgedragen over het loon uit dienstbetrekking (hoge percentage). De eigen bijdrage Zvw wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden op het loon of uitkering of dient via een aanslag Zvw betaald te worden (lage percentage). Als het totaal van je inkomsten per jaar uit werk, aow, pensioen of lijfrente meer is dan het jaarmaximum van 2022, 2023 of 2024, heb je waarschijnlijk recht op teruggaaf van de eigen bijdrage Zvw.

Met deze module bereken je je eventuele teruggaaf van de eigen bijdrage zorgverzekeringswet 2022, 2023 of 2024. Je inkomsten per jaar dien je per werkgever, pensioenfonds of verzekeraar in te vullen omdat zij rekening hadden met het jaarmaximum per dienstbetrekking of uitkering.

Standaard verschijnt als kalenderjaar het huidige jaar 2024.

Beweeg met de muis over het informatie icoon om de informatie bij het desbetreffende invulveld te lezen.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Jaarbedrag van het loon uit werk 1 maximaal € 1.000.000
Jaarbedrag van het loon uit werk 2 maximaal € 999.999,99.
Jaarbedrag van de uitkering AOW: groter dan € 0,00 en maximaal € 1.000.000
Jaarbedrag van de uitkering pensioen of lijfrente 1 maximaal € 1.000.000
Jaarbedrag van de uitkering pensioen of lijfrente 2 maximaal € 1.000.000
Jaarbedrag van de uitkering pensioen of lijfrente 3 maximaal € 1.000.000
Jaarbedrag van de uitkering pensioen of lijfrente 4 maximaal € 1.000.000
Ongeldige invoer

Bedankt

Wij willen je bedanken dat je gebruikt maakt van onze rekenmodule. We zien je graag terug bij deze of een van onze andere rekenmodules. Ben je tevreden, vertel het door. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Disclaimer

De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rekenkeizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een arts of een specialist. Als je gebruik maakt van deze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.

Meest bekeken

Nieuwste berekeningen

8

Thema's

127

Berekeningen

>3.000.000

Bezoekers