Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

AOW teruggaaf ZvwHoeveel bedraagt de teruggaaf bijdrage Zvw 2017, 2018 of 2019 als je naast je aow uitkering nog andere inkomsten hebt? De andere inkomsten kunnen zijn loon uit werk of een uitkering pensioen of lijfrente. Als het totaal van je inkomsten per jaar uit werk, aow, pensioen of lijfrente meer is dan het jaarmaximum van € 54.614 (2018) of € 55.927 (2019), heb je waarschijnlijk recht op teruggaaf van de bijdrage Zvw.

Met deze module bereken je je eventuele teruggaaf van de bijdrage zorgverzekeringswet vanaf 2013. Je inkomsten per jaar dien je per werkgever, pensioenfonds of verzekeraar in te vullen omdat zij rekening hadden met het jaarmaximum per dienstbetrekking of uitkering.


Jaar
Kies hier het kalenderjaar van je inkomsten.

InkomenLoon uit werk 1
Vul hier het jaarbedrag in van je loon uit werk 1.

Loon uit werk 2
Vul hier het jaarbedrag in van je loon uit werk 2.

Uitkering aow
Vul hier het jaarbedrag in van je uitkering aow.

Pensioen / lijfrente 1
Vul hier het jaarbedrag in van je uitkering pensioen of lijfrente 1.

Pensioen / lijfrente 2
Vul hier het jaarbedrag in van je uitkering pensioen of lijfrente 2.

Pensioen / lijfrente 3
Vul hier het jaarbedrag in van je uitkering pensioen of lijfrente 3.

Pensioen / lijfrente 4
Vul hier het jaarbedrag in van je uitkering pensioen of lijfrente 4.kzjaar1

kzjaar2

kzjaar3

kzloon11

kzloon12

kzloon13

kzloon14

kzloon15

kzloon16

kzloon17

loonwerk11

loonwerk21

loonaow11

loonpensioen11

loonpensioen21

loonpensioen31

loonpensioen41

loonwerk12

loonwerk22

loonaow12

loonpensioen12

loonpensioen22

loonpensioen32

loonpensioen42

loontot

loonmax

loonmax1

loonmax2

loonmax3

max

verschil1

verschil2

verschil3

perczvw

teruggaaf

verberg


Tips


afkoop pensioen netto: Bereken het netto bedrag van de afkoopwaarde pensioen bij afkoop pensioen van bruto naar netto.

middeling: Bereken hier je eventuele belastingteruggaaf bij middeling bij een wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak).

aow leeftijd: Wanneer krijg je aow? Vanaf 2024 is de aow-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting en start op je verjaardag. Bereken hier je ingangsdatum aow.

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

aow vakantietoeslag netto: Wil je weten hoeveel aow vakantiegeld je krijgt? Bereken hier van bruto naar netto je aow vakantiegeld / vakantiebijslag.Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken