Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Afkoop pensioen nettoDe pensioenuitvoerder mag onder bepaalde voorwaarden jouw kleine pensioen tot € 465,94 (2016) per jaar afkopen en het bedrag van de afkoopwaarde uitbetalen. Door de afkoop wordt je jaarinkomen hoger. De belasting die de pensioenuitvoerder berekent kan te laag zijn.

Met deze module bereken je de belasting en de eventuele afbouw algemene heffingskorting die je per saldo moet betalen over de afkoopwaarde, waarbij wij rekening houden met je totale inkomen. Door de berekende belasting te vergelijken met de belasting van de pensioenuitvoerder weet je of je eventueel belasting bij moet betalen of niet. Je kunt de afkoop pensioen netto berekenen voor 2015 en 2016.


Jaar
Kies hier het kalenderjaar waarin het afkoopbedrag van het pensioen wordt uitbetaald.

Geboortejaar/maand
Kies hier je geboortejaar en -maand voor het bepalen van het juiste belastingtarief.

Geboortejaar/maand
Kies hier je geboortejaar en -maand voor het bepalen van het juiste belastingtarief.

Geboortejaar/maand
Kies hier je geboortejaar en -maand voor het bepalen van het juiste belastingtarief.

Jaarinkomen box 1
Vul hier je bruto jaarinkomen (exclusief bedrag afkoop pensioen) in waarover je in box 1 (werk en woning) belasting betaalt.

Voor het bereken van de belasting over de afkoop van je pensioen hebben we een inschatting nodig van je jaarinkomen. Als je aangifte inkomstenbelasting doet, maak dan de inschatting op basis van je jaarinkomen werk en woning (box 1). Als je niets of nul invult, gaan wij er van uit dat je jaarinkomen gelijk is aan het afkoopbedrag van je pensioen. De belasting wordt dan berekend tegen het laagste belastingtarief.


Bedrag afkoop
Vul hier het bedrag afkoop pensioen in zoals opgegeven door het pensioenfonds.kzjaar1

kzjaar2

kzgebdatum20141

kzgebdatum20142

kzgebdatum20151

kzgebdatum20152

kzgebdatum20161

kzgebdatum20162

kzgebdatum1

inkomenbox11

afkoop1

lhcode

kzleeftijd1

loon1

loon2

lh1

lh2

lh3

lhafbahk1

lhafbahk2

lhafbahk3

netto

verberg


Tips


afkoop pensioen netto: Bereken het netto bedrag van de afkoopwaarde pensioen bij afkoop pensioen van bruto naar netto.

middeling: Bereken hier je eventuele belastingteruggaaf bij middeling bij een wisselend inkomen uit werk en woning (box 1) over 3 aangesloten kalenderjaren (middelingstijdvak).

aow leeftijd: Wanneer krijg je aow? Vanaf 2024 is de aow-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting en start op je verjaardag. Bereken hier je ingangsdatum aow.

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

aow vakantietoeslag netto: Wil je weten hoeveel aow vakantiegeld je krijgt? Bereken hier van bruto naar netto je aow vakantiegeld / vakantiebijslag.Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken