Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

WW maximum dagloon berekenenWat is het maximum uitkeringsdagloon ww in 2019, 2018 of 2017? Hoe hoog is dan de ww uitkering per maand of omgerekend per 4 weken? Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het maximum dagloon aangepast en de lopende ww uitkeringen geïndexeerd (verhoogd). Met deze module bereken je het maximum dagloon ww en de indexatie van het maximum dagloon per de door jouw gekozen peildatum vanaf 1 januari 2006.

Ingangsdatum dagloon
Kies hier de ingangsdatum van de dagloonberekening. De maximale daglonen veranderen per 1 januari en 1 juli.verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken