Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

WW faillissementsuitkering maximumPer 1 januari 2016 is de ww faillissementsuitkering gemaximeerd. De uitkering wordt uitbetaald door het uwv. Hoe hoog is de maximum faillissementsuitkering in 2019 of 2018 per maand of omgerekend per 4 weken? Met deze module bereken je de maximum ww faillissementsuitkering per de door jouw gekozen peildatum vanaf 1 januari 2016. Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het maximum dagloon aangepast en wordt de faillissementsuitkering geïndexeerd (verhoogd).

Ingangsdatum dagloon
Kies hier de ingangsdatum van de dagloonberekening. De maximale daglonen veranderen per 1 januari en 1 juli.

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken