Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Transitievergoeding bruto en nettoHoeveel bedraagt de transitievergoeding bij ontslag zowel bruto als netto in 2019 of 2018? De transitievergoeding is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en is ingegaan per 1 juli 2015. De transitievergoeding is verplicht als het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij afloop contract. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is de vergoeding afhankelijk van wat partijen afspreken en kan ook de kantonrechtersformule gebruikt worden. De transitievergoeding is een vermenigvuldiging van gewogen dienstjaren x factor x salaris.

Vul het vaste bruto maandloon in inclusief vakantietoeslag, dertiende maand, vaste ploegentoeslag, vast overwerk en overige vaste bedragen per maand en deze module berekent de bruto en netto transitievergoeding.


Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar/belastingtabel van de berekening.

Leeftijd
Kies hier je leeftijd op de ontslagdatum. Bij ontslag op de pensioengerechtigde leeftijd heeft de werknemer geen recht op de vergoeding.

De aow-leeftijd in 2015 is 65 jaar en 3 maanden

De aow-leeftijd in 2016 is 65 jaar en 6 maanden

De aow-leeftijd in 2017 is 65 jaar en 9 maanden


Dienstjaren
Vul hier het aantal dienstjaren in in hele of halve dienstjaren.

Een dienstjaar van minder dan 6 maanden telt niet mee. Een dienstjaar vanaf 6 maanden telt voor een half dienstjaar mee. Bij het berekenen van de totale dienstjaren dienen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van ten hoogste zes maanden bij elkaar te worden opgeteld.

Als er vóór 1 juli 2012 bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst of vóór 1 juli 2015 bij einde vaste arbeidsovereenkomst sprake is van een onderbreking van langer dan drie maanden, dan tellen de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomsten niet mee


Kleine werkgever
Kies hier of de werkgever wel of niet een kleine werkgever is.

Van een kleine werkgever is sprake als er in de periode van 1 juli t/m 31 december van het voorafgaande jaar gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst zijn.


Vast maandloon incl. vt
Vul hier het maandloon in inclusief de maandbedragen voor vakantietoeslag, ploegentoeslag, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen.

Transitiekosten
Vul hier het bedrag in van de transitiekosten.

De transitiekosten zijn de kosten die de werkgever maakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit zijn kosten gericht op het voorkomen van werkloosheid en/of het bekorten van de werkloosheidsperiode door het van-werk-naar-werk helpen van de werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor scholing, outplacement en voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.

De werkgever heeft de kosten gespecificeerd, de werknemer hierover geinformeerd en de werknemer heeft er mee ingestemd.


Inzetbaarheidskosten
Vul hier het bedrag in van de inzetbaarheidskosten.

De inzetbaarheidskosten zijn de kosten die de werkgever heeft gemaakt tijdens het dienstverband om de werknemer breder inzetbaar buiten de huidige functie te maken op de arbeidsmarkt . Bijvoorbeeld een timmerman die in de avonduren een MBO opleiding tot lasser volgt met als doel zijn inzetbaarheid buiten de organisatie van de werkgever te vergroten.

De werkgever heeft de kosten gespecificeerd, de werknemer hierover geinformeerd en de werknemer heeft er mee ingestemd.


Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken