Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

WW uitkering nettoHoeveel geld krijg je als je binnenkort werkloos wordt in 2016? Hoe hoog is je dagloon? En hoeveel levert je dat netto op? En hoelang duurt je uitkering? Met deze module bereken je zowel de duur, het bruto-bedrag als het netto-bedrag van de ww-uitkering. Lees de Uitgebreide toelichting hieronder voor meer informatie.

Uitgebreide toelichting

De duur van uw ww-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. Als je aan de wekeneis voldoet, heb je recht op een ww-uitkering van 3 maanden. Indien je ook voldoet aan de jareneis, is de totale duur van de ww-uitkering maximaal 38 maanden tot 1 januari 2016. Dit maximum wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 stapsgewijs met één maand per kwartaal afgebouwd naar 24 maanden.

Voor de dagloonberekening kijkt het uwv naar de referteperiode van de tweede maand voorafgaande aan de ww en dan een jaar terug. Als je werkloos wordt in maart 2016 is de referteperiode 1 februari 2015 t/m 31 januari 2016. Voor het invullen van deze module, heb je je loonstroken over deze referteperiode nodig. Op de loonstroken zoek je naar de volgende omschrijving: heffingsloon, loon loonheffing of loon LH.

Je kunt de berekening heel nauwkeurig maken door het invullen van het zelf opgetelde totale heffingsloon per jaar, het invullen van 12 keer het wisselende heffingsloon per maand of 13 keer per periode zoals vermeld op je loonstroken. Je kunt de berekening ook grofweg maken door het invullen van een vast heffingsloon per maand of per periode.

Uitgebreide toelichting sluiten

Ingangsdatum ww
Kies hier het kwartaal waarin je eerste ww dag valt.

Jaar/belastingtabel
Kies hier het kalenderjaar/belastingtabel van de uitkering.

Geboortejaar
Kies hier je geboortejaar.

Voor het berekenen van de wekeneis, dien je hieronder in te vullen of je de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt hebt (een week is van maandag tot en met zondag).


Minstens 26 weken in laatste 36 weken gewerkt
Vul hier in of je wel of niet in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt hebt (een week is van maandag t/m zondag).

Voor het berekenen van de jareneis, dien je hieronder in te vullen of je vanaf 1998 t/m 2012 elk jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat je over minimaal 208 uren loon moet hebben ontvangen.


Vanaf 1998 t/m 2015 elk jaar loon ontvangen
Vul hier in of je wel of niet vanaf 1998 t/m 2012 elk jaar minimaal 52 dagen en EN vanaf 2013 elk jaar minimaal 208 uren loon ontvangen hebt.

Voor het bereken van je arbeidsverleden, dien je hieronder per jaar in te vullen of je in het desbetreffende jaar minimaal over 52 dagen loon hebt ontvangen of dat een van de andere situaties van toepassing is. Vanaf 1 januari 2013 geldt dat je over minimaal 208 uren loon moet hebben ontvangen.


Arbeidsverleden 2015
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 208 uren loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2014
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 208 uren loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2013
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 208 uren loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2012
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2011
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2010
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2009
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2008
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2007
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2006
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2005
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2004
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2003
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2002
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2001
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 2000
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 1999
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Arbeidsverleden 1998
Vul hier in of je wel of niet in dit jaar minimaal 52 dagen loon ontvangen hebt of dat een van de andere situaties van toepassing is.

Vakantietoeslag
Kies hier of de vakantietoeslag eenmaal per jaar of iedere maand/periode bij of in het loon betaald wordt.

Loontijdvak
Kies hier het loontijdvak voor het invullen van het heffingsloon.

Voor het berekenen van het juiste dagloon, dien je de volgende velden in te vullen:

loon jaar: totale heffingsloon per jaar inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.

vakantietoeslag: werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag over de referteperiode


Loon jaar
Vul hier het totale heffingsloon over 12 maanden in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstroken.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het vaste heffingsloon per maand in te vullen:exclusief vakantietoeslag als je eenmaal per jaar vakantietoeslag ontvangt en inclusief vakantietoeslag als je iedere maand vakantietoeslag ontvangt.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het vaste heffingsloon per maand inclusief vakantietoeslag in te vullen.

Loon maand vast
Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het vaste heffingsloon per maand in te vullen.

Voor het nauwkeurig bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het wisselende heffingsloon per maand inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.


Loon maand 1
Vul hier het heffingsloon van maand 1 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 2
Vul hier het heffingsloon van maand 2 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 3
Vul hier het heffingsloon van maand 3 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 4
Vul hier het heffingsloon van maand 4 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 5
Vul hier het heffingsloon van maand 5 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 6
Vul hier het heffingsloon van maand 6 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 7
Vul hier het heffingsloon van maand 7 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 8
Vul hier het heffingsloon van maand 8 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 9
Vul hier het heffingsloon van maand 9 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 10
Vul hier het heffingsloon van maand 10 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 11
Vul hier het heffingsloon van maand 11 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 12
Vul hier het heffingsloon van maand 12 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het vaste heffingsloon per periode exclusief vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het dagloon wordt het heffingsloon verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het vaste heffingsloon per periode inclusief vakantietoeslag in te vullen.

Loon 4-weken vast
Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het vaste heffingsloon per periode in te vullen.

Voor het nauwkeurig bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het wisselende heffingsloon per periode inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.


Loon periode 1
Vul hier het heffingsloon van periode 1 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 2
Vul hier het heffingsloon van periode 2 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 3
Vul hier het heffingsloon van periode 3 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 4
Vul hier het heffingsloon van periode 4 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 5
Vul hier het heffingsloon van periode 5 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 6
Vul hier het heffingsloon van periode 6 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 7
Vul hier het heffingsloon van periode 7 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 8
Vul hier het heffingsloon van periode 8 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 9
Vul hier het heffingsloon van periode 9 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 10
Vul hier het heffingsloon van periode 10 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 11
Vul hier het heffingsloon van periode 11 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 12
Vul hier het heffingsloon van periode 12 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 13
Vul hier het heffingsloon van periode 13 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Als je bij loon jaar het heffingsloon inclusief vakantietoeslag hebt opgegeven, dan dien je bij vakantietoeslag het bedrag van de vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het ww uitkering wordt 8% vakantietoeslag berekend over het totale heffingsloon min de betaalde vakantietoeslag.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.

Als je bij loon maand het heffingsloon inclusief vakantietoeslag hebt opgegeven, dan dien je bij vakantietoeslag het totaal bedrag van de vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het ww uitkering wordt 8% vakantietoeslag berekend over het totale heffingsloon min de betaalde vakantietoeslag.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.

Als je bij loon periode het heffingsloon inclusief vakantietoeslag hebt opgegeven, dan dien je bij vakantietoeslag het totaal bedrag van de vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het ww uitkering wordt 8% vakantietoeslag berekend over het totale heffingsloon min de betaalde vakantietoeslag.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.

Loonheffingskorting
Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet van toepassing is.Toetsjareneis

Arbeidsverleden 19981

Arbeidsverleden 19991

Arbeidsverleden 20001

Arbeidsverleden 20011

Arbeidsverleden 20021

Arbeidsverleden 20031

Arbeidsverleden 20041

Arbeidsverleden 20051

Arbeidsverleden 20061

Arbeidsverleden 20071

Arbeidsverleden 20081

Arbeidsverleden 20091

Arbeidsverleden 20101

Arbeidsverleden 20111

Arbeidsverleden 20121

Arbeidsverleden 20131

Arbeidsverleden 20141

Arbeidsverleden 20151

Uitkering

Arbeidsverleden1

Arbeidsverleden2

Arbeidsverleden totaal

Maximum duur ww

Aantal maanden uitkering 1

Aantal maanden uitkering 3

Aantal maanden uitkering totaal

loonjaar1

loonmaand1

loonMaand12

loonperiode1

loonperiode13

jaarloon

dagloon1

dagloon2

dagloon3

dagloon4

maandloon

brutoloonmaand1

brutoloonmaand3

brutoloonperiode1

brutoloonperiode3

inhoudingloonheffingmaand1

inhoudingloonheffingmaand3

inhoudingloonheffingperiode1

inhoudingloonheffingperiode3

nettoloonmaand1

nettoloonmaand3

nettoloonperiode1

nettoloonperiode3

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken