Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Aanzegvergoeding nettoVoor tijdelijke contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer geldt sinds 1 januari 2015 een nieuwe regel conform de Wet werk en zekerheid (wwz). Werkgevers moeten werknemers met tijdelijke contracten op tijd laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Een werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijk contract laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Dit heet de aanzegtermijn.

Als de werkgever deze aanzegverplichting niet of niet tijdig doet dan heeft de werknemer recht op een vergoeding: de aanzegvergoeding. Met deze module bereken je of de werkgever te laat is met de aanzegtermijn en het eventuele bedrag van de aanzegvergoeding zowel het bruto als het netto bedrag.


Einddatum
/ /
Vul hier de einddatum van je arbeidsovereenkomst in.

Aanzegdatum
/ /
Vul hier de datum in waarop de werkgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Arbeidsduur
Kies hier of je een vast of wisselend aantal uren werkt.

Loontijdvak
Kies hier de periode waarop het loon betrekking heeft: maand, 4-weken of week.

Loon loontijdvak
Vul hier het "kale" loon in over het loontijdvak van een 'normale' periode zonder vakantietoeslag. Het "kale" loon is het basisloon zonder toeslagen.

Uurloon
Vul hier het "kale" uurloon in. Het "kale" uurloon is het basis uurloon zonder toeslagen.

Uren per loontijdvak
Vul hier het gemiddelde aantal uren per loontijdvak in.

Provisie loontijdvak
Vul hier de gemiddelde provisie in over het loontijdvak.

Jaar/belastingtabel
Kies hier het jaar/belastingtabel waarin de aanzegverplichting wordt uitbetaald.

Loonheffingskorting
De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk geworden. Daardoor is de afbouw heffingskorting als apart tarief verwerkt in de tabellen van de bijzondere beloningen. Voor het berekenen van het juiste tarief bijzondere beloningen, hebben we je keuze loonheffingskorting nodig. Kies hier of de loonheffingskorting wel of niet wordt toegepast op je normale loon.

Jaarloon / belastingtarief

Kies hier je jaarloon/belastingtarief.

Voor het berekenen van het juiste belastingtarief hebben we je jaarinkomen vorig jaar (volgens de jaaropgave) over 12 maanden nodig. Als je je jaarinkomen niet weet, bereken dan je jaarloon bij benadering door je normale periodieke loon na aftrek van pensioenpremies (heffingsloon) te vermenigvuldigen met 13 bij maandloon en 14 bij 4-wekenloon. Je hebt dan globaal je jaarloon inclusief vakantietoeslag.


Jaarloon / belastingtarief

Kies hier je jaarloon/belastingtarief.

Voor het berekenen van het juiste belastingtarief hebben we je jaarinkomen vorig jaar (volgens de jaaropgave) over 12 maanden nodig. Als je je jaarinkomen niet weet, bereken dan je jaarloon bij benadering door je normale periodieke loon na aftrek van pensioenpremies (heffingsloon) te vermenigvuldigen met 13 bij maandloon en 14 bij 4-wekenloon. Je hebt dan globaal je jaarloon inclusief vakantietoeslag.


Jaarloon / belastingtarief

Kies hier je jaarloon/belastingtarief.

Voor het berekenen van het juiste belastingtarief hebben we je jaarinkomen vorig jaar (volgens de jaaropgave) over 12 maanden nodig. Als je je jaarinkomen niet weet, bereken dan je jaarloon bij benadering door je normale periodieke loon na aftrek van pensioenpremies (heffingsloon) te vermenigvuldigen met 13 bij maandloon en 14 bij 4-wekenloon. Je hebt dan globaal je jaarloon inclusief vakantietoeslag.


Jaarloon / belastingtarief

Kies hier je jaarloon/belastingtarief.

Voor het berekenen van het juiste belastingtarief hebben we je jaarinkomen vorig jaar (volgens de jaaropgave) over 12 maanden nodig. Als je je jaarinkomen niet weet, bereken dan je jaarloon bij benadering door je normale periodieke loon na aftrek van pensioenpremies (heffingsloon) te vermenigvuldigen met 13 bij maandloon en 14 bij 4-wekenloon. Je hebt dan globaal je jaarloon inclusief vakantietoeslag.


Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.

Jaarloon / belastingtarief
Kies hier je jaarloon/belastingtarief voor het bepalen van het belastingtarief bijzondere beloningen.verberg

einddatum1

einddatum2

einddatum3

aanzegdatum1

aanzegdatum2

aanzegdatum3

einddatumdag

einddatummaand1

einddatummaand2

uiterstedatum1

uiterstedatum2

dagenmaand

dagentelaat

beroepdatum1

beroepdatum2

jaar1

jaar2

kzarbeidsduur1

kzarbeidsduur2

kzloontijdvak1

kzloontijdvak2

kzloontijdvak3

loon1

uurloon1

uren1

loon2

provisie1

kzlhkorting1

kzlhkorting2

kzlhkorting3

kzjaarloon1

kzjaarloon2

perclh

perclhkorting

maandloon

bruto

bedraglh

bedraglhkorting

netto
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken