Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

WW dagloon berekenenHoe hoog is je dagloon voor het berekenen van de hoogte van je uitkering ww? Hoeveel ww krijg ik? Met deze module bereken je zowel het dagloon als het bruto bedrag van de ww-uitkering. Voor de dagloonberekening kijkt het uwv naar de referteperiode van de tweede maand voorafgaande aan de ww en dan een jaar terug. Als je werkloos wordt in maart 2019 is de referteperiode 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019. Voor het invullen van deze module, heb je je loonstroken over deze referteperiode nodig. Op de loonstroken zoek je naar de volgende omschrijving: heffingsloon, loon loonheffing of loon LH.

Je kunt de berekening heel nauwkeurig maken door het invullen van het zelf opgetelde totale heffingsloon per jaar, het invullen van 12 keer het wisselende heffingsloon per maand of 13 keer per periode zoals vermeld op je loonstroken. Je kunt de berekening ook grofweg maken door het invullen van een vast heffingsloon per maand of per periode.


Ingangsdatum dagloon
Kies hier de ingangsdatum van de dagloonberekening. De maximale daglonen veranderen per 1 januari en 1 juli.

Vakantietoeslag
Kies hier of de vakantietoeslag eenmaal per jaar of iedere maand/periode bij of in het loon betaald wordt.

Loontijdvak
Kies hier het loontijdvak voor het invullen van het heffingsloon.

Voor het bereken van je totale heffingsloon per jaar, dien je het totale heffingsloon per jaar inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.


Loon jaar
Vul hier het totale heffingsloon over 12 maanden in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstroken.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het vaste heffingsloon per maand exclusief vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het dagloon wordt het heffingsloon verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het vaste heffingsloon per maand inclusief vakantietoeslag in te vullen.

Loon maand vast
Vul hier het vaste heffingsloon per maand in exclusief vakantietoeslag en inclusief het gemiddelde van de bijzondere beloningen zoals winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstroken.

Voor het nauwkeurig bereken van je totale heffingsloon per 12 maanden, dien je het wisselende heffingsloon per maand inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.


Loon maand 1
Vul hier het heffingsloon van maand 1 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 2
Vul hier het heffingsloon van maand 2 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 3
Vul hier het heffingsloon van maand 3 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 4
Vul hier het heffingsloon van maand 4 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 5
Vul hier het heffingsloon van maand 5 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 6
Vul hier het heffingsloon van maand 6 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 7
Vul hier het heffingsloon van maand 7 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 8
Vul hier het heffingsloon van maand 8 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 9
Vul hier het heffingsloon van maand 9 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 10
Vul hier het heffingsloon van maand 10 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 11
Vul hier het heffingsloon van maand 11 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon maand 12
Vul hier het heffingsloon van maand 12 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het vaste heffingsloon per periode exclusief vakantietoeslag in te vullen. Bij de berekening van het dagloon wordt het heffingsloon verhoogd met 8% vakantietoeslag.

Voor het grofweg bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het vaste heffingsloon per periode inclusief vakantietoeslag in te vullen.

Loon 4-weken vast
Vul hier het vaste heffingsloon per periode in inclusief het gemiddelde van de bijzondere beloningen zoals winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstroken.

Voor het nauwkeurig bereken van je totale heffingsloon per 13 periodes van 4 weken, dien je het wisselende heffingsloon per periode inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op de desbetreffende loonstroken in te vullen.


Loon periode 1
Vul hier het heffingsloon van periode 1 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 2
Vul hier het heffingsloon van periode 2 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 3
Vul hier het heffingsloon van periode 3 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 4
Vul hier het heffingsloon van periode 4 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 5
Vul hier het heffingsloon van periode 5 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 6
Vul hier het heffingsloon van periode 6 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 7
Vul hier het heffingsloon van periode 7 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 8
Vul hier het heffingsloon van periode 8 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 9
Vul hier het heffingsloon van periode 9 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 10
Vul hier het heffingsloon van periode 10 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 11
Vul hier het heffingsloon van periode 11 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 12
Vul hier het heffingsloon van periode 12 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Loon periode 13
Vul hier het heffingsloon van periode 13 in inclusief bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag, winstuitkering, overwerk etc zoals vermeld op je loonstrook.

Voor het berekenen van het juiste dagloon, dien je de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag over de referteperiode in te vullen. Het totale heffingsloon wordt in de berekening verminderd met de werkelijk uitbetaalde vakantietoeslag in de referteperiode en verhoogd met 8% vakantietoeslag over het totale heffingsloon.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.

Voor het berekenen van het juiste dagloon, dien je de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag over de referteperiode in te vullen. Het totale heffingsloon wordt in de berekening verminderd met de werkelijk uitbetaalde vakantietoeslag in de referteperiode en verhoogd met 8% vakantietoeslag over het totale heffingsloon.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.

Voor het berekenen van het juiste dagloon, dien je de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag over de referteperiode in te vullen. Het totale heffingsloon wordt in de berekening verminderd met de werkelijk uitbetaalde vakantietoeslag in de referteperiode en verhoogd met 8% vakantietoeslag over het totale heffingsloon.


Vakantietoeslag
Vul hier de werkelijk uitbetaalde bruto vakantietoeslag in over de referteperiode van een jaar zoals vermeld op je loonstrook.loonjaar1

loonmaand1

loonMaand12

loonperiode1

loonperiode13

jaarloon

dagloon1

dagloon2

dagloon3

dagloon4

maandloon

brutomaand1

brutomaand3

brutoperiode1

brutoperiode3

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken