Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

DisclaimerIn deze Disclaimer vind je de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van onze website.

Disclaimer

26 augustus 2014

Onze spelregels

Rekenkeizer heeft een aantal spelregels opgesteld voor het gebruik van deze website. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen, hiermee akkoord bent en dat je gebonden bent bent aan de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer. Als je het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met deze disclaimer, dan mag je onze website niet gebruiken.

Begrippen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Rekenkeizer
de eigenaar van de website
gebruik
alle denkbare handelingen
gebruiker
bezoeker, of gebruiker van de website
content
alle - al dan niet door derden aangeboden - op de website aanwezige inhoud en materiaal inclusief links. De inhoud en materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen.

Streven actuele en juiste inhoud

Rekenkeizer streeft naar actuele en juiste content op deze website. Desondanks staat Rekenkeizer niet in voor de juistheid van de op de website aangeboden content. In geen geval is Rekenkeizer verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare content.

Gebruik van de website

In geen geval is Rekenkeizer aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot indirecte schade of verlies en gevolgschade of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van onze website.

Geen specifiek advies

De basis voor de berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten op de website van Rekenkeizer zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten. Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist.

Bereikbaarheid website

Rekenkeizer streeft er naar om om deze website ‘in-de-lucht’ en goed bereikbaar te houden. Rekenkeizer neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, eventuele onbereikbaarheid van deze website om wat voor reden dan ook.

Wijzigingen

Rekenkeizer behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan deze Disclaimer door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig onze Disclaimer.

Vragen

Als je een vraag en/of opmerking hebt over onze Disclaimer of een ander onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Contact


gezocht

Gezocht financiële functie hbo niveau in Gelderland of Overijssel.

Liefst met payroll en/of websites.

Interesse? bekijk mijn profielDisclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken