Disclaimer

Tekst disclaimer


In deze disclaimer vind je de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Versie

Versie datum: vrijdag 13-01-2023

Onze spelregels

Rekenkeizer heeft een aantal spelregels opgesteld voor het gebruik van deze website. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen, hiermee akkoord bent en dat je gebonden bent bent aan de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer. Als je het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met deze disclaimer, dan mag je deze website niet gebruiken.

Begrippen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Rekenkeizer

de eigenaar van de website.

gebruik

alle denkbare handelingen

gebruiker

bezoeker, of gebruiker van de website

content

alle - al dan niet door derden aangeboden - op de website aanwezige inhoud en materiaal inclusief links. De inhoud en materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen

Streven actuele en juiste inhoud

Rekenkeizer streeft naar actuele en juiste content op deze website. Rekenkeizer kan niet garanderen dat de informatie altijd up-to-date is, foutloos, vrij van programmeerfouten, waar en niet misleidend is of dat deze website altijd beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Gebruik van de website

In geen geval is Rekenkeizer aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade of verlies en gevolgschade of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare content.

Geen specifiek advies

De basis voor de berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten op de website van Rekenkeizer zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rekenkeizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten. Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een specialist, een arts, een accountant of een fiscalist of andere deskundige.

Bereikbaarheid website

Rekenkeizer streeft er naar om om deze website ‘in-de-lucht’ en goed bereikbaar te houden. Rekenkeizer neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, eventuele onbereikbaarheid van deze website om wat voor reden dan ook.

Javascript ingeschakeld

De website van Rekenkeizer maakt gebruikt van javascript. Indien je javascript niet hebt ingeschakeld, zal de website niet naar behoren werken.

Wijzigingen

Rekenkeizer behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan deze disclaimer door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig onze disclaimer.

Vragen

Als je een vraag en/of opmerking hebt over deze disclaimer of een ander onderwerp, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Bedankt

Wij willen je bedanken dat je gebruikt maakt van onze rekenmodule. We zien je graag terug bij deze of een van onze andere rekenmodules. Ben je tevreden, vertel het door. Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Disclaimer

De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Rekenkeizer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een arts of een specialist. Als je gebruik maakt van deze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.

Meest bekeken

Nieuwste berekeningen

8

Thema's

127

Berekeningen

>3.000.000

Bezoekers