Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

SchoolvakantiesWanneer zijn de schoolvakanties in het schooljaar 2017-2018 of volgende schooljaren? Mag de school de schoolvakanties zelf vaststellen? Met deze rekenmodule bereken je de schoolvakanties per schooljaar zoals vastgesteld door het ministerie van OCW. Je kunt de berekening per regio of per gemeente maken. Volledigheidshalve laten we ook de herfst- en kerstvakantie zien van het volgende schooljaar zodat je alle schoolvakanties ziet per kalenderjaar


Schooljaar
Kies hier het schooljaar.

Regio of gemeente
Kies hier of je de berekening per regio of gemeente wilt.

Regio
Kies hier de regio.

Gemeente
Kies hier de gemeente.keuze

type2

type3

regio2

regio3

gemeente2

gemeente3

gemeente4

regio4

regio5

jaar2

jaar3

jaar4

schooljaar1

vakantie1

tijdvak1

vakantie2

tijdvak2

vakantie3

tijdvak3

vakantie4

tijdvak4

vakantie5

tijdvak5

schooljaar2

vakantie6

tijdvak6

vakantie7

tijdvak7

verberg
Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Populaire berekeningen

Dit zijn de meest populaire berekeningen van alle websitebezoekers bij Rekenkeizer:


ww uitkering netto: Heb je recht op een werkloosheidsuitkering? Hoelang is de duur van de werkloosheidsuitkering ? Hoeveel is het brutobedrag en het nettobedrag van de ww-uitkering?

datum romeinse cijfers: Reken je geboortedatum, verjaardag, belangrijke gebeurtenis of getal om in Romeinse cijferstussen 1 en 3999.

werkbare dagen: Wat is het aantal werkbare dagen per jaar en ontdek of het desbetreffende jaar een schrikkeljaar is?

levensverwachting: Hoe oud word je? 70, 80, 90 of misschien wel 100 jaar! Bereken hier de gemiddelde levensverwachting op basis van de statistieken van het CBS.

ontslaguitkering netto: Hoeveel is de ontslaguitkering volgens de kantonrechtersformule? Wat is het brutobedrag en wat is het nettobedrag van de ontslaguitkering?

Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken