Rekenkeizer

Maak zelf online je berekeningen

Incassokosten berekenenHoe hoog mogen incassokosten zijn? Als een openstaande rekening niet op tijd betaald is, mag de schuldeiser kosten in rekening brengen om het openstaande bedrag te innen. Per 1 juli 2012 is er een wettelijk maximum voor de buitengerechtelijke incassokosten voor eenvoudig vast te stellen vorderingen. De wet is met name bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten. Er geldt een minimum van € 40 en een maximum van € 6.675.

Met deze module bereken je de incassokosten die maximaal in rekening gebracht mogen worden. Indien de schuldeiser niet btw-plichtig is, mogen de incassokosten verhoogd worden met het btw percentage bij inschakeling van een incassobureau.


Schuldeiser BTW plichtig
De meeste schuldeisers zijn wel btw-plichtig. Als de schuldeiser niet btw-plichtig is, kan deze de door het incassobureau in rekening gebracht btw niet verrekenen. De schuldeiser mag dan de incassokosten verhogen met een percentage dat gelijk is aan het geldende btw percentage. Voorbeelden van niet btw-plichtige schuldeisers zijn particulieren, verhuurders, medische beroepen, verzekeraars, overheid, banken en onderwijsinstellingen.

Bedrag factuur
Vul hier het bedrag in van de nog niet betaalde factuur of facturen.

Disclaimer


De basis voor deze berekeningen ligt in de door jou ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De berekeningen en de getoonde uitkomsten zijn alleen bedoeld om je een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.

Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een officiële instantie, een adviseur, een accountant of een fiscalist. Als je gebruik maakt van onze website, verklaar je dat je de volledige disclaimer hebt gelezen en hiermee akkoord bent.
Informatie

Wij staan altijd klaar om je te helpen met algemene en/of technische vragen, suggesties of opmerkingen.

contact

Zoeken